Shaheed e Karbala

A poem exclusively writtern for martyr of Karbala, Hazrat e Hussain a.s. in Kashmiri Language.
by : Mirza Sharafat 
Move cursor to the word to view it's meaning in english.

paak Muhammad (s.a.w) suund bous gah
Ya shaheed e karbala

Choun gamkhaar bhoi alamdaar
saike peth tas korhas mazaar
Praaraan chas sakeen kheem gah

Ya shaheede karbala

Wade zaar zaar rasool mukhtaar
Chrath dyowkh shah e abraar
Zanith ye Kaar yazeed rosiyaa
Ya shaheed e karbala

Imam hussainun laal gul badan
Koch manz rot Imaam zaadan
Ali asgharas meij ne treisha

Ya shaheed e karbala

Subhe ashoor shah sound jigar
Baangh paare waqtee sahar
Zane paraan chu jinab e mustafa

Ya shaheed e karbala

Soun sardaar kare iltimaas
Ibn saadas heth aamo khaas
Treish kan Teer karsu daasa

Ya shaheed e karbala___________________________________________________________